Projektowanie fasad szklanych mocowanych punktowo wymaga znajomości zaawansowanych procesów. Można je zobaczyć tutaj https://linealsystem.eu/oferta/fasady-szklane/przesuwne-bezramowe-wentylowane/.
Związane są zarówno z fizyką konkretnych ciał stałych, jak również z ich wzajemnym oddziaływaniem względem siebie.<

Nasza firma oprócz produkcji rozwiązań do mocowania szkła i ich montażu bezpośrednio u Klienta, zajmuje się również ich projektowaniem. Proces ten jest jeszcze bardziej złożony, głównie ze względu na ciągłe dopasowywanie produkowanych wyrobów do wymagań Klientów.

Projektując i produkując fasady szklane z mocowaniem punktowym, skupiamy się głównie na następujących czynnikach:

  • 1. Konieczność zaprojektowania konstrukcji w ten sposób, by ciężar fasady był utrzymywany na dwóch punktach podparcia. Wymóg ten gwarantuje przede wszystkim możliwość równomiernego rozłożenia ciężaru tafli i zmniejszenie do minimum niepotrzebnych naprężeń wewnętrznych.
  • 2. Brak punktów stycznych pomiędzy metalem a szkłem. Zarówno szkło, jak i metal w różnym stopniu przewodzą ciepło, co przedkłada się na ich zróżnicowane odkształcenia względem siebie. W razie wystąpienia punktów stycznych, mogłoby dojść do powstania naprężeń,
    w wyniku których fasady szklane z mocowaniem punktowym mogłyby ulec całkowitemu zniszczeniu.
  • 3. Podczas projektowania fasad uwzględniamy również nieco inną charakterystykę szkła, które w tym przypadku jest po prostu bardziej odporne na oddziaływania zewnętrzne (wymóg technologiczny). W niektórych przypadkach, tworzymy projekty w oparciu o tak zwane szkła laminowane (połączenie szkieł AVG i ESG).
  • 4. Materiał wykonania okuć. Według naszych projektów, fasady szklane z mocowaniem punktowym muszą posiadać specjalne okucia, dzięki którym możliwe jest podparcie ciężaru tafli szkła w dwóch punktach podparcia. W tym celu, stosujemy najczęściej stal nierdzewną II klasy.