Zadaszenia szklane na budynku Filharmonii

daszek filharmonia

Zadaszenia szklane na budynku Filharmonii

Temat:

Zadaszenia szklane montowane na konstrukcji ramowej wykonanej ze stali nierdzewnej, szkło mocowane punktowo do ramy stalowej.

Realizacja:

Indywidualna realizacja daszków mocowanych pojedynczymi elementami pts.20.05 z modyfikacją otworowania szkła:

  • konstrukcja ramy uwzględniająca podział szkła zachowujący kryteria równego podziału elementu stalowego
  • szkło w osi podziału mocowane szeregowo jednym elementem
  • wykonanie mocowania punktowego /skrajnego/ które będzie pełniło funkcję mocująca szkło oraz odciąg do ściany budynku
  • rynna wraz z obróbką blacharską oraz kompletna rynna spustowa z ukierunkowanym odprowadzeniem wody


Etapy realizacji:

Inwestycje podzieliliśmy na:

  • etap projektowy
  • wykonanie elementów, kotew mocowanych przez ścianę warstwową
  • etap montażowy wyprodukowanych kotew przez elewację kamienną
  • montaż konstrukcji oraz szkła
  • uszczelnienie dachu oraz montaż rynien nierdzewnych naszej produkcji
  • etap końcowy, czyszczenie i konserwacja wbudowanych elementów